Koudemiddelen

Koudemiddelen

Dat er veel gaande is rond de regelgeving omtrent gefluoreerde (synthetische) koudemiddelen (F-gassen) werd natuurlijk al duidelijk in een aantal van onze vorige blogs. In deze blog willen we hier nog wat verder op in gaan.

Europa heeft als doelstelling om tot het jaar 2050 de broeikasgassen te reduceren met ongeveer 85 procent ten opzichte van het jaar 1990. Als onderdeel
daarvan wil de Europese Unie een emissiereductie van 72-73% van niet-CO2-broeikasgassen tot 2030.

Op 19 juni zal de parlementaire commissie stemmen over de voorstellen die hiervoor zijn gedaan.

Er is veel aandacht voor het toepassen van natuurlijke koudemiddelen. Naast water en lucht zijn R600a (iso-butaan), R290 (propaan), R744 (kooldioxide) en R717 (ammoniak) veel gebruikte koudemiddelen.

Door de belastingregeling en het limiet op gebruik van HFK’s probeert de politiek het gebruik terug te dringen. Daarnaast wordt het gebruik van natuurlijke koudemiddelen gestimuleerd door het bieden van subsidie. Naast Nederland hebben ook andere Europese landen verschillende maatregelen ingevoerd.

Er kan geconcludeerd worden dat er staat meer gedaan wordt om het gebruik van F-gassen te reduceren.

Om meer te weten te komen over koudemiddelen verwijzen wij u graag naar Kenniscentrum InfoMil: http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/stoffen/koudemiddelen-gassen