Ventilatie

Ventilatie voor werk- en woonomgeving

Ventilatie is erg belangrijk voor een goede werk- en woonomgeving. Dertig jaar geleden was ventilatie net zo belangrijk, maar in die tijd waren huizen, kantoren, scholen en dergelijke niet goed geïsoleerd en tochtte het altijd bij ramen en deuren. Tegenwoordig worden gebouwen goed geïsoleerd en worden alle kieren en naden afgedicht. Daarom is er geen natuurlijke circulatie meer. Wij mensen gebruiken de zuurstof uit de lucht en ademen onder andere koolstofdioxide uit. In een afgesloten ruimte neemt het zuurstofpercentage dan af en het koolstofdioxide percentage neemt toe. Dit leidt tot verminderde concentratie en prestatievermogen. Daarom ventileren we om het zuurstofgehalte op pijl te houden en om de afvalstoffen af te voeren.

Ventileren met minder energie

Ventileren kan door ramen en deuren te openen. Dit is moeilijk regelbaar en zorgt ’s winters voor koude in de ruimte. Vaak wordt met een ventilator de lucht uit een ruimte afgezogen en via roosters in de ramen verse buitenlucht toegevoerd. Tegenwoordig passen wij steeds vaker warmte terugwin installaties toe (WTW). Een ventilator zorgt voor de toegevoerde – en voor de afgevoerde lucht. Een warmtewisselaar zorgt dat zomers de buitenlucht wordt voor gekoeld en ’s winters de buitenlucht wordt voorverwarmd. Zo is er minder energie nodig voor het verwarmen en koelen van een ruimte.

Gebruik en eisen

Voor een schoolgebouw gelden andere eisen als voor een laboratorium. Daarom maken we voor iedere situatie een passende oplossing die voldoet aan de eisen van de klant en van de overheid. CO2 gestuurde balansventilatie wordt steeds vaker toegepast zodat de ventilatie hoeveelheid automatisch wordt aangepast aan de gebruikers.

CO2 meting

In bestaande situaties kunnen wij een CO2 meting uitvoeren. Deze meting kan aantonen of de kwaliteit van de lucht goed of onvoldoende is. Met deze meting kunnen we een advies op maat maken. Deze CO2 meting voeren wij gratis en vrijblijvend bij u uit.

Onderhoud is van groot belang

In warmte terugwin installaties zitten filters. Deze moeten regelmatig schoongemaakt of vervangen worden. Vuile filters laten te weinig lucht door en kunnen de wisselaar vervuilen. Een te sterk vervuilde wisselaar moet vervangen worden en dit is kostbaar. Onderhoud is van groot belang voor een lange levensduur.