Wat is R22?

R22 (volledig Freon22®) is een chloorhoudend koudemiddel dat wordt toegepast in koelinstallaties, vriesinstallaties en airconditioning installaties.

R22 valt onder de zogenaamde HCFK’s. Dit zijn synthetische koudemiddelen waarin één of meerdere chlooratomen zitten.

R22 heeft een zeer hoge GWP-waarde en het vrijkomen van dit koudemiddel in de atmosfeer leidt tot aantasting van de ozonlaag.