Waarom tot actie overgaan?

Vanaf 2015 mag R22 niet meer worden gebruikt voor service- en onderhoudswerkzaamheden. Dit betekend dat bij een eventuele lekkage het ontbrekende koudemiddel niet kan worden aangevuld en de installatie niet meer naar behoren kan functioneren. In dit geval zal er direct een beslissing moeten worden genomen en kan het voorkomen dat uw koelinstallatie, vriesinstallatie of airconditioning installatie enige tijd buiten bedrijf wordt gesteld.

Waarom tot actie overgaan? Er zijn verschillende argumenten om een oplossing niet langer voor u uit te schuiven.

De prijs van R22 is in de afgelopen jaren fors gestegen en zal ook de komende periode in prijs toenemen. Daarnaast verbruiken de meeste installaties met het koudemiddel R22 meer energie dan nieuwe installaties, welke over het algemeen een hoger energielabel hebben. Ook ombouwen van de installatie kan leiden tot lagere energiekosten.

Naarmate de technische en economische levensduur van de installatie verstrijken zullen de onderhoudskosten stijgen en een nieuwe installatie kan dan beduidend lagere onderhoudskosten met zich meebrengen.

Wanneer u nu besluit om uw installatie om te laten bouwen of te vervangen zijn er verschillende subsidie- en stimuleringsmogelijkheden. Koude- & Warmtetechniek Noord Nederland adviseerd u graag over de verschillende regelingen.