Vanaf de werkvloer

Soms vragen mensen wel eens, ‘wat doen jullie nou precies’? Natuurlijk kan ik een heel erg lang en uitvoerig antwoord op deze vraag geven, want onze werkzaamheden zijn heel erg divers. Het is vooral heel erg technisch en sommige dingen zijn ook moeilijk uit te leggen aan iemand die niet in het vak…

Wat is koeltechniek?

In voorgaande blogs schreven we al over airconditioning, het belang van ventilatie, het gebruik van zonnepanelen en de combinatie met een warmtepomp. Een ander belangrijk aspect van ons bedrijf is de koeltechniek. Koeltechniek is het produceren van koude. Koude is zowel voor particulieren als bedrijven erg belangrijk. Het is bijvoorbeeld nodig voor het…

Het belang van ventileren

Ventilatie is van groot belang voor een goede werk- en woonomgeving. Jaren geleden was ventilatie natuurlijk ook belangrijk, maar omdat in die tijd de huizen, kantoren, scholen en dergelijke niet goed geïsoleerd waren tochtte het altijd bij ramen en deuren. Tegenwoordig is dit anders en worden gebouwen goed geïsoleerd. Hierdoor is de natuurlijke…

Winnares van de Facebook actie

3 maanden geleden startten we een actie op onze Facebook pagina. We hebben erg genoten van alle enthousiaste volgers die meededen aan de actie. We hebben veel leuke en positieve reacties ontvangen. Op 25 juni jl. maakten we de winnaar bekend en gisteravond bezorgden we de prijs, een mobiele airconditioning installatie, bij winnares…

Koudemiddelen

Dat er veel gaande is rond de regelgeving omtrent gefluoreerde (synthetische) koudemiddelen (F-gassen) werd natuurlijk al duidelijk in een aantal van onze vorige blogs. In deze blog willen we hier nog wat verder op in gaan. Europa heeft als doelstelling om tot het jaar 2050 de broeikasgassen te reduceren met ongeveer 85 procent…

Retrofitten koelinstallatie

We krijgen regelmatig aanvragen en opdrachten voor het retrofitten van een R22 installatie. R22 is een chloorhoudend koudemiddel dat, wanneer deze vrij komt in de atmosfeer, de ozonlaag aantast. Sinds 2010 is het gebruik van nieuwe R22 al verboden in de EU. Wanneer een installatie met R22 lekt mag deze enkel nog worden…

In het zonnetje

Natuurlijk is het ons doel om mensen tijdens warme zonnige dagen verkoeling te bieden door middel van airconditioning. Maar soms is het ook leuk om onze ‘ambassadeurs’ juist even in het zonnetje te zetten. Hieronder een foto van één van onze volgers op Facebook die een leuke koeltas met warm en koud gerelateerde…

Warmtepomp

Met een warmtepomp produceer je eigen energie om je woning mee te verwarmen. Een warmtepomp verwarmt het huis en tapwater maar kan ook koelen in de zomer. Een warmtepomp kan daarmee zorgen voor het perfecte comfort. Warmtepompen maken het mogelijk om gratis en onuitputtelijke energie om te zetten in warmte. Het gebruikt bijvoorbeeld…